Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Avdelning

Vid Enheten för arbetsmedicin fokuseras forskningen på att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön. Arbetet sker i nära samarbete med Centrum för Arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm. Forskargruppen Arbetsmedicinsk epidemiologi och kemisk exponeringsbedömning – OCEAN (Occupational Epidemiology and Chemical Exposure Assessment) leds av professor Maria Albin.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar projektledning och forskning inom forskningsprojektet Akrylater inom skönhetsbranschen. Det innebär att administrera projektet samt att utföra och utvärdera enkätstudier, göra kemiska exponeringsmätningar och ta fram utbildningsmaterial till avnämare. Tjänsten är en visstidsansällning på 50% under resterande delar av 2019 och 25% under 2020. 

Kvalifikationer

Den vi söker ska ha naturvetenskaplig grundutbildning samt doktorsexamen inom toxikologi. Den sökande behöver ha goda kunskaper om kemisk exponering i arbetslivet, erfarenhet av exponeringsbedömningar och exponeringsmätningar samt erfarenhet av projektledning. Dessutom bör denne ha erfarenhet att utföra enkätstudier. Kännedom om skönhetsbranschens arbetsförhållanden är meriterande.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50% under 2019 och 25% under 2020
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4989/2019
Kontakt
  • Maria Albin, Professor, Maria.Albin@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75, Biborka.Bveress@ki.se
  • Anne Boström, SEKO , 08-524 875 79, Anne.Bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , 08-524 874 19, Niklas.Andersson@ki.se
Publicerat 2019-10-16
Sista ansökningsdag 2019-10-30

Zurück zu Stellenangeboten