Karolinska Institutet, Instit. för Lärande, Informatik, Management och Etik

Avdelning

Centrum för hälsoinformatik

Centrum för hälsoinformatik (HIC) arbetar med behovsmotiverad forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik. Forskningen inriktas på områdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande samt eHälsa för patienter. Vi följer en socioteknisk modell, d v s vi kombinerar teknisk och metodologisk forskning med forskning om hur införande och användande av e-hälsa påverkar roller, relationer och arbetssätt för patienter och vårdpersonal.  ki.se/hic

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar både utbildning (75%) och forskning (25%) och den sökande är tilltänkt som programdirektor för masterprogrammet i hälsoinformatik (https://ki.se/en/lime/education-at-hic) samt ska bedriva egen forskning inom hälsoinformatik.

Förutom ledarskapsfunktionen som programdirektor ingår bland annat undervisning om socio-tekniska metoder för design, utveckling och utvärdering av eHälso-lösningar samt undervisning relaterad till sökandens egen forskningsprofil inom hälsoinformatik. Egen forskning bör ligga inom ett av HIC: s fokusområden och vara relaterad till t.ex. dataanalys och visualisering, dataintegrering och interoperabilitet, eller design och utvärdering.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 4 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Den sökande ska ha disputerat i medicinsk informatik/hälsoinformatik eller närliggande ämne.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid dokumenterad pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.

Sökande måste visa dokumenterad erfarenhet inom hälsoinformatikutbildning samt goda pedagogiska färdigheter och ledarskapserfarenhet. De måste dokumentera förmågan att självständigt bedriva framgångsrik forskning och publicera i internationellt ledande tidskrifter inom medicinsk informatik. Sökande måste vara flytande på engelska, i tal och skrift, och ha goda kommunikationsfärdigheter på svenska eller ett annat skandinaviskt språk. Sökande borde helst ha varit huvudmottagarna av forskningsfinansiering och har potential att säkerställa ytterligare finansiering inom sitt forskningsområde. Internationell erfarenhet och samarbetsförmåga betraktas som meriterande.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3

”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla nedanstående kriterier. Den biträdande lektorn kan välja att söka befordran till lektor utifrån två olika befordring spår: befordran till lektor med inriktning mot forskning eller befordran till lektor med inriktning mot utbildning och forskning:

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning

Bedömningskrav

 1. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”
 2. Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
 3. Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.
 4. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 5. Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 6. Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning och som har presenterats nationellt eller internationellt.
 7. Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogiskt utvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4068/2018
Kontakt
 • Sabine Koch, Professor, sabine.koch@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO,, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Marcus Stjernström, OFR,, 08-524 866 63, marcus.stjernstrom@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-07-13
Sista ansökningsdag 2018-08-20

Zurück zu Stellenangeboten