Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Verksamhet finns även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Campusområdet i Solna. Det finns 14 enheter och 1 sektion vid CLINTEC. Verksamheten omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling.

Vi arbetar i en internationell och mångkulturell miljö med grundutbildningsstudenter, forskarstuderande, utbytesstudenter inom ERASMUS-programmet, postdoktorala forskare, lärare och forskare vid Karolinska Institutet samt organisationer med gemensamma visioner om excellens i forskning, utbildning och utveckling.

CLINTEC har c:a 180 personer anställda, samt c:a 200 forskarstuderande och 400 anknutna forskare och lärare.

Avdelning
Inom enheten för obstetrik och gynekologi bedrivs utbildning och forskning. Enheten har huvudansvaret för kursen obstetrik och gynekologi under läkarutbildningen vid Karolinska Institutet. Vid enheten ges också fristående kurser vid KI samt vidareutbildningskurser inom gynekologi och obstetrik.

På enheten finns idag ca 50 medarbetare. Inom verksamheten ryms experimentella laboratorier avseende IVF, stamcellsbiologi samt ultraljudsteknik och bedrivs såväl grundforskning som kliniska studier.

Forskningsområdena spänner över de flesta av fälten inom specialiteten, och forskarutbildningen fokuserar på graviditet och förlossningsproblematik, fosterfysiologi, reproduktiv stamcellsbiologi, infertilitet, fertilitetsbevarande åtgärder, kärlfysiologi, fetal regenerativ medicin, endometriosis, inkontinens samt flera andra områden som ryms inom ämnet gynekologi och obstetrik.

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt är du momentansvarig (studierektor) för momentet reproduktion inom kursen reproduktion och utveckling. Som momentansvarig arbetar du i nära samarbete med enhetschef och studentadministratör vid enheten. Du planerar undervisningen och har direkt ansvar för den teoretiska delen av kursen liksom studenternas verksamhetsförlagda undervisning. Tillsammans med momentansvariga vid de andra undervisningssjukhus som är knutna till Karolinska Institutet ansvarar du för examinationen av studenterna och deltar i den övergripande planeringen av momentet. Som studierektor har du även ansvar för att organisera ytterligare kurser vid enheten, t.ex. SVK-kurser, och förväntas driva forskningsprojekt inom dina intresseområden.

Kvalifikationer
Du behöver ha specialistkompetens i obstetrik och gynekologi samt doktorsexamen. Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande. Tjänsten som universitetsadjunkt är förlagd till 50%, och du som söker behöver ha en klinisk tjänst som specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge på 50%.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. Urval och intervjuer kan komma att ske under annonseringstiden.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4001/2018
Kontakt
  • Ganesh Acharya, enhetschef, 0704381591
Facklig företrädare
  • Monika Armuand, OFR, Monika.Armuand@ki.se 0760-50 23 42
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286, emilie.hultin@ki.se
Publicerat 2018-08-21
Sista ansökningsdag 2018-10-11

Zurück zu Stellenangeboten