Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vår forskargrupp är en del av en interaktiv forskningsmiljö vid divisionen för reumatologi och bedriver grundläggande forskning inom autoimmunitet och cancer.

Din roll

CD44v6 är ett cancerassocierat cellytantigen med en möjlig roll i tumörbildning, invasion och metastasbildning. Högt CD44v6-uttryck innebär ofta en dålig prognos, aggressiv sjukdom och ökad invasion och metastasering. CD44v6-uttryck i normala vävnader är dock begränsat till vissa skivepitel och övergångsepitel. CD44v6 är överuttryckt i flera cancerformer, inklusive HNSCC, NSCLC, äggstocks-, kolorektal- och sköldkörtelcancer. Till exempel har flera studier visat konsekvent förhöjt CD44v6-uttryck i över 95 % av fallen av primär och metastaserad HNSCC. I lungcancer är det förhöjt CD44v6-uttryck i 50-80 % av NSCLC patienter, med högre uttryck i avancerade stadier och metastaser. Med tanke på dess begränsade uttryck i friska vävnader och dess framträdande överuttryck i olika cancerformer, har CD44v6 föreslagits vara ett lovande mål för molekylär radioterapi. I detta projekt ämnar vi undersöka om immunterapi (t.ex. checkpoint blockad) kan förstärka effekterna av molekylär radioterapi med hjälp av en radioaktivt märkt CD44v6-riktad antikropp. En murin cancercellinje kommer modifieras för uttryck av humant CD44v6, och en CD44v6-transgen mus kommer att genereras för att möjliggöra studier in vivo. Radiokonjugat kommer att utvärderas in vivo i den immunokompetenta transgena musmodellen, främst genom molekylär avbildning med SPECT/CT och biodistributionsstudier, följt av terapiförsök med både mono- och kombinationsterapier.

Vem är du?

Vi söker dynamiska, självständiga, teamorienterade kandidater med entusiasm för lärande och engagemang för vetenskaplig integritet. Doktorsexamen i biologi/medicin samt avslutad utbildning i strålskydd och FELASA-C-certifiering krävs. Gedigen kunskap och erfarenhet inom radiomärkning, radionuklidmålinriktad terapi, immunterapi, djurstudiedesign och genomförande dokumenterat genom publikationer, manuskript eller konferensbidrag inom området. Omfattande erfarenhet krävs i tekniker och utrustning såsom radiomärkning och rening, smådjurs PET/SPECT/MRI-CT, molekylära tekniker inklusive flödescytometri och immunblotting samt arbete med både immundefekta och immunokompetenta musmodeller. Förstahandserfarenhet av metodutveckling, implementering, utvärdering och publicering (försteförfattare) av vetenskapliga artiklar i internationellt erkända tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser är också ett krav.

Personliga egenskaper som krävs inkluderar förmåga att självständigt genomföra studier, goda samarbetsförmågor, skicklighet i talad och skriven engelska samt goda kontakter inom forskarsamhället är också ett krav för anställning. Erfarenhet av radiomärkning av molekyler (direkt märkning med Chloramine T, chelateringsmärkning med DOTA), kunskap om avancerade tekniker och instrument såsom biodistribution, fosfoimager och LigandTracer samt erfarenhet av arbete med radionuklider såsom 125I, 111In, 177Lu, 161Tb är också önskvärt.

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering

Institutionen för medicin, Solna, består av 43 forskningsavdelningar i sin tur är uppdelade i forskargrupper. Institutionen är involverad i avancerad grundvetenskaplig, klinisk och epidemiologisk forskning. Institutionen är en av de största utbildningsinstitutionerna vid Karolinska Institutet. Den aktuella tjänsten är placerad vid avdelningen för Reumatologi och forskargrupp Marie Wahren. 

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] ---

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • Motivationsbrev, inklusive en sammanfattning av den sökandes nuvarande forskning och doktorsstudier (max två A4-sidor).

  • Ansökan ska göras på engelska eller svenska via rekryteringssystemet Varbi.  

 

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2192/2024
Kontakt
  • Alexander Espinosa, alexander.espinosa@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Farzad Hedayaty, SACO-s, farzad.hedayaty@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb