Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och en tvärvetenskaplig forskningsinstitution inom det breda fältet miljömedicin. IMM bedriver spetsforskning inom områdena miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med målet att klargöra hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilken roll generna har. IMM fungerar även som vetenskaplig rådgivare till myndigheter inom det miljömedicinska området och IMM:s forskare deltar i nationella och internationella expertgrupper. Nu söker vi en forskningsspecialist till en tidsbegränsad anställning på 5 månader. 

Ämnesbeskrivning

En av forskningsinriktningarna vid IMM och vid enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi är fokuserad på att öka kunskapen om etiologin för ett brett spektrum av kroniska sjukdomar (inklusive cancer) och deras prognos med tonvikt på kost och andra modifierbara livsstilsfaktorer av stor betydelse för primär och sekundär prevention. Forskningen baseras på två stora populationsbaserade longitudinella kohorter med 110 000 kvinnor och män, med information om deras livsstil från frågeformulär och om deras hälsostatus från hälsoregister, samt med tillgängliga biologiska prover.

Din roll

Forskaren förväntas genomföra studier inom nutritionsepidemiologi med fokus på cancer. I arbetsuppgifterna ingår statistiska analyser av tillgängliga longitudinella nutritionsdata med upprepade mätningar av kost samt att skriva forskningsartiklar. Hypoteser som ska studeras formuleras i ett pågående projekt (växtbaserad kost och cancer) som finansieras av Cancerfonden.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Bedömningsgrunder

Det är särskilt meriterande att den sökande har visat

  • Djup kunskap inom nutrition
  • Gedigen erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar
  • Erfarenhet av att studera kroniska sjukdomar
  • betydande erfarenhet av statistiska analyser av stora databaser och prospektivt insamlade data
  • Erfarenhet av nutritionsepidemiologiska studier baserade på longitudinella kohorter med upprepade bedömningar av kosten (dokumenterad genom egna publikationer).
  • Erfarenhet av att använda programmen SAS och Stata.

 Det är meriterande att den sökande har visat

Kandidaten för denna tjänst har företrädesvis redan goda kunskaper om Svenska Mammografikohorten (SMC) och Kohorten om Svenska Män (COSM) och har erfarenhet från tidigare användning av dessa databaser.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Institutet för miljömedicin, Solna

 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omg
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1883/2024
Kontakt
  • Alicja Wolk, Alicja.Wolk@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO , 08-52487579,anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , 08-52487419,niklas.andersson@ki.se
  • Anda Gliga, Nanna Fyhrquist, Saco-S, anda.gliga@ki.se,nanna.fyhrquist@ki.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-16

Tillbaka till lediga jobb