Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för cell -och molekylärbiologi (CMB) är en institution med fokus på grundforskning. CMB bedriver forskning och utbildning inom cellbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, stamcellsbiologi, cancer och infektionsbiologi. CMB ligger i Biomedicum, ett nytt interdisciplinärt forskningscenter utformat för att samla den experimentella forskningen som bedrivs på Karolinska Institutet Campus Solna under ett tak för att främja och uppmuntra samarbete. Biomedicum inhyser ca 1200 forskare och möjliggör att dyrare utrustning kan delas mellan grupperna och användas så effektivt som möjligt.

Beskrivning av forskargruppen

Huvudintresset i forskargruppen är att studera hur små molekyler och cellulära mekanismer kan stimulera regeneration av insulinproducerande beta-celler och förbättra glukoskontroll, som framtida behandlingar av diabetes. I ett ERC-finansierat laboratorium kommer den sökanden använda sig av genetik och transkriptionella studier av enskilda celler i zebrafisk för att identifiera och karakterisera kemikalier, gener och signalvägar som kan gynna beta-cellregeneration.

Besök labbets websida:

https://ki.se/en/cmb/olov-anderssons-group

För exempel på hur forskningen kan tänkas utföras, vänligen se: 


Karampelias et al., Nature Chemical Biology:

https://www.nature.com/articles/s41589-022-01047-x

Charbord et al., Nature Metabolism:

https://www.nature.com/articles/s42255-021-00391-x?proof=t

Mi et al., Life Science Alliance:

https://www.life-science-alliance.org/content/6/5/e202301944

Din roll

Projektet går från utvecklingsbiologi till genetik i zebrafisk, liksom transkriptionella studier i flera organismer. Studierna inkluderar bestämning av nybildning, celldelning transdifferentiering av beta-celler, liksom hur sådana cellulära förändringar påverkar glukosnivåer.

Zebrafisk är en lämplig modell för effektiv modifiering av gener och visualisering med hög resolution. Vi kommer att dra nytta av dessa egenskaper för att generera transgena, knock-in, och mutanta zebrafiskar för analys av enskilda celler och följande av cellers differentiering. Den framgångsrika sökanden har en stark bakgrund i cell och molekylärbiologi, och ett starkt intresse av modellsystem för regeneration av beta-celler.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vi söker självständiga och drivna kandidater med minst en publicerad artikel som huvudförfattare. Dokumenterad erfarenhet av att självständigt kunna utföra experimentell forskning är ett krav, liksom goda kunskaper av engelska är också ett krav.

Den framgångsrika kandidaten ska ha erfarenhet av flera av följande tekniker/modeller:

  1. Molekylära, cellulära och biokemiska tekniker såsom kloning, Q-PCR och immunohistokemi
  2. Zebrafisk som modellsystem
  3. Bioinformatisk analys av enskilda celler 

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Stockholm

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1920/2023
Kontakt
  • Olov Andersson, olov.andersson@ki.se
Facklig företrädare
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-52486353
  • Björn Andersson, SACO, bjorn.andersson@ki.se
  • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
Publicerat 2023-05-15
Sista ansökningsdag 2023-06-05

Tillbaka till lediga jobb