Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du arbeta med och utveckla forskning inom tumörpatologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset? Är du intresserad av tumörpatologisk diagnostik? Välkommen till en ledande miljö inom tumörpatologisk forskning.

Ämnesbeskrivning

Tumörpatologi avseende modern diagnostik är ett brett och dynamiskt forsknings- och kliniskt verksamhetsområde med precisionsmedicin som målsättning. I tumörpatologisk diagnostik kan ingå makroskopiska och mikroskopiska förändringar, onormal morfologi, samt molekylära, genetiska, biokemiska och fysiologiska förändringar.

Ämnet omfattar hela spektrat av förändringar som initierar och bidrar till tumörutveckling samt är avgörande för diagnostik inför behandlingsplanering, terapival och uppföljning. Dessa kan tex utgöras av förändringar inom DNA molekylens ordning, sekvens, paketering och uttryck på gen- och protein-nivå. Utvecklingen av ämnet går hand i hand med den tekniska utvecklingen inom digital patologi samt inom globala analyser av extrakt från vävnader och enstaka celler, och även av celler i vävnads och cytologipreparat.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning.

Anställningen är förlagd vid Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, på 50% av heltid, samt anställning vid Medicinsk Enhet Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik vid Karolinska Universitetssjukhuset-Solna på 50% av heltid.

Sökande förväntas tillföra akademiskt ledarskap inom experimentell och klinisk tumörpatologi med inriktning mot diagnostik. Sökande ska fungera som principal investigator (PI) och bedriva högkvalitativ forskning inom ämnesområdet, samt handleda doktorander, postdocs och disputerade juniora forskare. I anställningen ingår att aktivt bidra till undervisning inom grundutbildning på tex läkarprogrammet, specialistutbildning och forskarutbildning inom tumörpatologi. För den kliniska anställningen förväntas innehavaren aktivt delta i och driva utvecklingen inom tumördiagnostik för minst ett av följande angelägna ämnesområden inom tumörpatologi som bedrivs vid site Solna (gynekologisk, endokrin, njur-, mjukdels-, hemato-, neuro-, och/eller lung-patologi).

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet, samt god klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Sökande ska bedriva högkvalitativ forskning, med tydlig potential för framtida utveckling, inom tumörpatologi med inriktning mot diagnostik. Sökande ska därför ha en aktiv forskningsverksamhet avseende utveckling/applicering av metodik och analyser inom tumörpatologi, samt avseende förändringar relaterade till sjukdom, prognos och behandling hos patienter.

Sökande ska ha erfarenhet som lärare inom grund- och specialistutbildning i tumörpatologi samt som handledare inom forskarutbildning i tumörpatologi.

Sökande ska vara en kliniskt aktiv läkare med specialistkompetens i klinisk patologi med mycket goda kunskaper inom klinisk tumördiagnostik. Sökande ska ha en tydlig vision om hur han/hon ser utvecklingen inom tumörpatologisk diagnostik under de närmaste fem åren. I sin kliniska praktik ska sökande vara väl erfaren med kliniskt rutinarbete såsom makro- och mikroskopisk diagnostik, deltagande i kliniska konferenser samt handledning av ST-läkare såväl som mer juniora specialistläkare.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i klinisk patologi vid Medicinsk Enhet Klinisk patologi och Cancerdiagnostik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i patologi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. För att anställas krävs att sökande innehar svenskt specialistbevis i patologi samt besitter erforderliga kunskaper i skriven och talad svenska.

Bedömningsgrunder

För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1), och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 •  Aktiv vetenskaplig produktion av god kvalitet inom tumörpatologi med en tydlig senior roll inom de senaste fem åren
 • Tydlig forskningslinje som principal investigator inom experimentell och klinisk tumörpatologi
 • Erfarenhet av framgångsrik translation från forskningsresultat till klinisk applikation inom tumörpatologisk diagnostik
 • Skicklighet att bedriva och utveckla diagnostik inom tumörpatologi

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 • Förmåga att erhålla egen forskningsfinansiering i konkurrens
 • Handledning av doktorander och examensarbetenför grundutbildningsstudenter inom experimentell och klinisk miljö
 • Erfarenhet som lärare i tumörpatologi på grund och/eller avancerad nivå samt på forskarnivå
 • Bidragit till utbildning i tumörpatologi för ST-läkare och specialister i patologi

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, samt Medicinsk Enhet Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset-Solna

https://ki.se/onkpat

Din karriär fortsätter här

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4064/2021
Kontakt
 • Biträdande prefekt Catharina Larsson, catharina.larsson@ki.se
 • Klinikrepresentant Peter Zickert, peter.zickert@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Andreas Lundqvist, SACO, andreas.lundqvist@ki.se
 • Nick Tobin, SACO , nick.tobin@ki.se
 • Helen Eriksson, OFR, helen.eriksson@ki.se
Publicerat 2022-06-13
Sista ansökningsdag 2022-09-15

Tillbaka till lediga jobb