Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Din roll

Den seniora forskaren kommer att bidra till de pågående aktiviteterna på ARC genom att bedriva forskning om prevention av demens, och mer specifikt inom ämnet ”Motståndskraft i demens och åldrande”. En av de större uppgifterna är att utveckla nya projekt och erhålla extern finansiering inom detta forskningsområde. Tjänsten innebär även att forskaren ska bedriva till undervisning samt handleda doktorander och postdoktorer.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som senior forskare är den som, utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har uppvisat vetenskaplig skicklighet. Den sökande ska vara forskningsledare och ha en egen etablerad forskningslinje. Den sökande ska därutöver ha en dokumenterad vetenskaplig produktion av hög kvalitet med särskilt beaktande de senaste sex åren, ha en potential att driva forskningen kraftfullt framåt samt vara nationellt och internationellt erkänd. Den sökande ska även ha långsiktig och god företrädesvis extern finansiering samt ha visat en potential att erhålla ytterligare extern finansiering. Den sökande ska också ha erfarenhet av undervisning och handledning samt uppvisat goda ledaregenskaper. 

Därutöver efterfrågas:

 • Erfarenhet av kvantitativ forskning om åldrande.
 • Erfarenhet av forskning om demens och kognition.
 • Erfarenhet av forskning om sociala ojämlikheter i hälsa under åldrande.
 • Erfarenhet av geriatrisk psykisk hälsa.
 • Erfarenhet av både populationsbaserade studier och register.
 • Kunskap om epidemiologiska och demografiska metoder samt metoder om “causal inferences”.
 • Erfarenhet av att ha erhållit externa forskningsmedel.
 • Erfarenhet av att ha publicerat i referentgranskande hög-påverkande vetenskapliga tidskrifter.
 • Erfarenhet av att handleda doktorander och postdoktorer.
 • Erfarenhet av att ha undervisat på samtliga utbildningsnivåer.

Bedömningsgrunder

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • Kunskap och tidigare erfarenhet av forskning inom skyddande faktorer mot demens utifrån ett livskursperspektiv.
 • Dokumenterad erfarenhet av att ha publicerat i referentgranskande hög-påverkande vetenskapliga tidskrifter samt erfarenhet av internationella forskningssamarbeten.
 • Demonstrativ erfarenhet av att erhålla extern finansiering som projektledare.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 • Erfarenhet av forskning om skyddande faktorer i psykisk och fysisk hälsa under åldrande.
 • Dokumenterad kunskap i epidemiologiska, statistiska och demografiska metoder.
 • Erfarenhet av att handleda doktorander och postdoktorer.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Aging Research Center (ARC)

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 juni 2021.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2733/2021
Kontakt
 • Laura Fratiglioni, Professor, 08-690 58 18
 • Maria Staiger, HR-ansvarig, 073-370 99 26
 • Chengxuan Qiu, lektor, 08-690 58 16
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
Publicerat 2021-06-04
Sista ansökningsdag 2021-06-25

返回职位空缺页面