Karolinska Institutet, NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Sektionens vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad. Sektionen har som huvuduppgift att bedriva utbildning inom huvudämnet omvårdnad samt att bedriva en patientnära och internationellt ledande forskning. Utbildning bedrivs på grund- (sjuksköterskeprogrammet), avancerad (specialistsjuksköterskeprogrammen) och på forskarutbildningsnivå. Sektionen har ett 100-talmedarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Arbetsuppgifter
Anställningen är på heltid fördelad på 50% postdoktor och 50% adjunkt under 2 år.

Den postdoktorala anställningen är knuten till forskningsprojektet ”Care of Family Caregivers of Persons with Dementia (CAFCA): Mobile Application to Reduce Stress and Improve Quality of Life” med Zarina Nahar Kabir som ansvarig forskare. Som postdoktor kommer din anställning att innebära att du är involverad i datainsamling och databearbetning. Även utbildning av deltagande sjuksköterskor i projektet och implementering av interventionen bland annat genom att leda gruppdiskussioner och vara kontaktperson för de sjuksköterskor som deltar i studien ingår. Som postdoktor kommer du att förväntas delta i dataanalys samt förberedelse av artikelmanus och andra aktiviteter för att sprida projektets resultat.

I uppdraget som adjunkt ingår att undervisa i kurser på grund- och avancerad nivå. Som adjunkt ingår kursansvar och examinatorsuppdrag samt handledning och examination av examensarbeten på såväl grund som avancerad nivå kan ingå i tjänsten utifrån den sökandes kompetens och intresse men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändras över tid. Undervisningsspråk är svenska.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor/adjunkt är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt har en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distrikt, psykiatri eller vård av äldre. Vi söker dig som har god social kompetens och samarbetsförmåga. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Vidare söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Tidigare erfarenheter av undervisning inom sjuksköterskeprogrammen är meriterande.

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid personlig lämplighet och vid pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning och klinisk kompetens.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4409/2019
Kontakt
  • Zarina Nahar Kabir, forskare, zarina.kabir@ki.se, 08-52483697
  • Kay Sundberg, enhetschef, , kay.sundberg@ki.se, 08-524 83572
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, Ulla.Cronfalk-Hernlund@ki.se 08-524 868 18
Publicerat 2019-11-20
Sista ansökningsdag 2020-01-07

返回职位空缺页面