Karolinska Institutet,

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning och forskargrupp
Anställningen som postdoktor är knuten till forskningsprogrammet Fex-Can som består av ett antal seniora forskare, två postdoktorer och tre doktorander samt en samordnare/administratör. Flera av våra forskningsprojekt fokuserar på frågor om sexualitet och fertilitet i samband med cancer. Forskningsprogrammet tillhör avdelningen Reproduktiv hälsa som bedriver forskning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Arbetsuppgifter
Anställningen är knuten till forskningsprojektet Fex-Can Childhood, som fokuserar på sexuell funktion och oro över möjligheten att få barn hos vuxna som har behandlats för cancer som barn. Inom projektet har ett webbaserat program utvecklats för att behandla sexuella problem och fertilitetsoro ska testas i en randomiserad kontrollerad studie. Du kommer att vara engagerad i genomförandet och rapporteringen av denna studie, samt i rapporteringen av en relaterad studie riktad till personer som insjuknat i cancer som unga vuxna. Utöver detta kommer du att delta i forskargruppens arbete.

Kvalifikationer
Behörig att antas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Det är meriterande om doktorsexamen har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. För anställningen krävs vårdvetenskaplig forskningserfarenhet av kvantitativa såväl som kvalitativa metoder relaterade till hälsorelaterad livskvalitet och upplevelser av att insjukna och behandlas för cancer. Önskvärt är en yrkesbakgrund inom vård. Erfarenhet av forskning i området reproduktiv hälsa riktad till personer som har haft cancer är meriterande. Du ska vara noggrann, strukturerad och exekutiv, samt ha god social kompetens och samarbetsförmåga. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är nödvändig samt förmåga att uttrycka sig och läsa på svenska.

Ansökningsförfarande
Anställningen är en visstidsanställning om 12 månader med möjlighet till förlängning. Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2819/2019
Kontakt
  • Lena Wettergren, 08-524 836 50
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Bodil Moberg, OFR, bodil.moberg@ki.se
  • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
Publicerat 2019-05-09
Sista ansökningsdag 2019-05-30

返回职位空缺页面