Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND).

Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett nybildat FoUU-centrum inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsstörningar (neuropsykiatriska/neurologiska utvecklingsavvikelser; t.ex. autismspektrumstörningar och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att samordna forskningen om kognitiva funktionsnedsättningar samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter, anhöriga etc. 

Ett projekt inom KIND syftar till att undersöka monozygotiska tvillingar som är diskordanta för autismspektrumtillstånd, RATSS (Roots of Autism Twin Study Sweden, läs mer på http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?a=132829&d=42674&l=sv). Ett annat projekt- Projekt småsyskon- kartlägger den tidiga utvecklingen (5 månader – 3 år) hos barn med autism, läs mer på www.smasyskon.se

Arbetsuppgifter

Sökanden ska vara sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska med flerårig klinisk erfarenhet. Arbete med tidigare forskningsprojekt är en merit. Vidare krävs erfarenhet av att ta hand om barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autism-området och andra neuropsykiatriska tillstånd samt bemöta deras familjer. Personliga egenskaper som vi efterfrågar är samarbetsförmåga, serviceinriktad, pålitlig, stresstålig, självständig och flexibel. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.


Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2653/2013
Kontakt
  • Professor Sven Bölte, 08-514 527 01
  • Forskningssjuksköterska Anna Lange Nilsson, 08-514 527 08
  • Forskningssjuksköterska Kerstin Andersson, 08-514 527 07
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08- 517 734 50
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
  • Christina Hammarstedt, OFR, 08-524 860 55
Publicerat 2013-07-03
Sista ansökningsdag 2013-08-15

返回职位空缺页面