Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Verksamhet finns även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Campusområdet i Solna. Det finns 14 enheter och 1 sektion vid CLINTEC. Verksamheten omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling.

Vi arbetar i en internationell och mångkulturell miljö med grundutbildningsstudenter, forskarstuderande, utbytesstudenter inom ERASMUS-programmet, postdoktorala forskare, lärare och forskare vid Karolinska Institutet samt organisationer med gemensamma visioner om excellens i forskning, utbildning och utveckling.

CLINTEC har c:a 180 personer anställda, samt c:a 200 forskarstuderande och 400 anknutna forskare och lärare.

Avdelning
Vid Enheten för logopedi bedrivs utbildning och forskning inom olika områden av tal-, röst-, språk- och sväljstörningar. Enheten för logopedi har huvudansvaret för logopedprogrammet vid Karolinska institutet. Vid Enheten ges också vidareutbildning i logopedi på avancerad nivå som fristående kurser som kan användas i en masterexamen i logopedi samt forskarutbildning. Enheten har för närvarande 15 anställda, och 12 doktorander. Forskningen och forskarutbildningen vid Enheten för logopedi bedrivs i grupperingar med olika fokus: röstfunktion och röststörningar, funktion och störningar i tal, språk och kommunikation samt sväljning hos barn och vuxna med medfödda eller förvärvade sjukdomar, skador och nedsättningar i relevanta strukturer och funktioner. Tal (artikulation och röst), språk och kommunikation samt sväljning studeras och bedöms både perceptuellt och instrumentellt.

Enheten för logopedi samarbetar med Institutionen för lingvistik och fonetiklaboratoriet samt Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Vidare med institutioner vid Karolinska Institutet och olika kliniska verksamheter vid Karolinska universitetssjukhuset och andra sjukvårdsinrättningar inom Stockholms läns landsting.

Arbetsuppgifter
Planera och genomföra ny kurs i dysfagi på logopedprogrammet samt medverka till uppbyggnad av VIL-kurs inom motsvarande område och interaktiv hemsida inom området. Handledning av examensarbeten för logopedexamen och masterexamen i logopedi. Egen forskning, initiera och handleda kliniska behandlingsprojekt samt implementera erfarenheter och resultat i utbildning och klinik. Sprida kunskap om sväljningsstörningar och dessas behandling i det omgivande samhället. Tjänsten löper under ett år med möjlighet för förlängning

Kvalifikationer
Behörighetskrav är pedagogisk skicklighet och doktorsexamen/motsvarande inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde. Vi söker dig med doktorsexamen och mycket goda kunskaper om sväljstörningar samt neurologiskt betingade kommunikationsstörningar.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi vid personlig lämplighet och pedagogisk skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-6010/2018
Kontakt
  • Anette Lohmander, Professor / Logoped, Enhetschef, 08-524 889 01
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286, emilie.hultin@ki.se
  • Monika Armuand, Monika.Armuand@ki.se 0760-50 23 42
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-22

返回职位空缺页面