Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bedriver forskning inom grundläggande ämnen, från fysiologisk kemi, biokemi, strukturbiologi till vaskulärbiologi, medicinsk inflammationsforskning, molekylär metabolism och molekylär neurobiologi. MBB deltar aktivt i undervisning på grundutbildningsnivå inom läkar-, tandläkar- och biomedicinprogrammen vid Karolinska Institutet. För att ytterligare stärka undervisningens kvalité vill MBB rekrytera en engagerad och drivande lärare med inriktning mot undervisning inom läkarprogrammet.

Arbetsuppgifter
Den anställde ska vara huvudansvarig för institutionens kurser inom läkarprogrammet, d.v.s. var kursansvarig för kursen ”Den friska människan 1” och delta i undervisningen på kursen ”Den friska människan 2”. Den som anställs ska också ta över rollen som grundutbildningsansvarig (GUA) på MBB. Förutom arbetsuppgifterna inom undervisningen förväntas den anställde aktivt delta i forskning och/eller driva innovativa pedagogiska utvecklingsprojekt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet. Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Ämnesområdet för lektoratet är biokemi med inriktning mot metabolism. Sökanden ska ha disputerat inom ett prekliniskt ämne, företrädesvis biokemi eller annan molekylärmedicinsk specialitet och efter disputationen har varit aktiv inom grundutbildning i detta ämne. Sökanden ska också ha varit aktiv inom forskning och/eller pedagogiska utvecklingsprojekt.

Bedömningsgrunder
Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1). Tidigare erfarenhet av kursansvar, kursutveckling och andra pedagogiska utvecklingsprojekt räknas som en merit.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som KI bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Eftersom undervisningen sker till övervägande del på svenska bör den som anställs ha goda kunskaper i svenska.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2157/2018
Kontakt
  • Nils-Göran Larsson, prefekt , 08-524 830 36
  • Gunter Schneider, professor, 08-524 876 75
Facklig företrädare
  • Anne Edgren, OFR/S, P, O, 08-524 87570
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO , 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-06-21
Sista ansökningsdag 2018-09-07

返回职位空缺页面