Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) bedriver grundutbildning och forskarutbildning samt internationellt erkänd forskning med fokus på vanligt förekommande sjukdomar och skador. Målsättningen med all verksamhet är att förbättra människors hälsa.

Avdelning
Anställningen som professor i pediatrik kommer att förenas med tjänstgöring vid Sachsska barn- och ungdomssjukhus. Sachsska barn- och ungdomssjukhus är en del av Södersjukhuset (verksamhetsområde pediatrik) och ett av Sveriges största barnsjukhus. Verksamheten innefattar specialiserad vård till barn och unga och har ca 600 anställda. Akutmottagningen är en av landets största med ca 30 000 besök per år och den i Sverige enskilt största förlossningsenheten vid Södersjukhuset genererar ca 1000 vårdtillfällen vid Sachsskas neonatalsektion. Forskningsaktiviteten kopplad till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är hög. Forskarna vid kliniken är organiserade i olika forskargrupper men också i fem större forskarnätverk (lung/allergi, diabetes, gastro, kardiologi/neurologi/neonatologi samt global hälsa) där anknutna forskare träffas regelbundet.

De stora patientvolymerna tillsammans med väldefinierade patientflöden förstärker de redan nu goda möjligheterna till klinisk forskning, och att ytterligare stärka akademisk kompetens och ledarskap inom pediatrisk forskning på Södersjukhuset är därför av största vikt.

Arbetsuppgifter
Anställningen är inriktad mot forskning. Anställningen som professor och specialist i barn- och ungdomsmedicin innebär att ansvara för den kliniska forskningen inom området pediatrik vid institutionen samt att arbeta för att utveckla forskningen kring pediatriska folksjukdomar i samarbete med andra institutioner inom KI. En viktig del i arbetet kommer att vara att utveckla ett akademiskt ledarskap inom den pediatriska forskningen inom verksamhetsområdet pediatrik samt leda utvecklingen av klinisk epidemiologi vid Sachsska barn- och ungdomssjukhus, Södersjukhuset i samarbeten lokalt, nationellt och internationellt.

Anställningen är kombinerad med befattning som specialistkompetent läkare vid verksamhetsområde pediatrik vid Södersjukhuset där klinisk erfarenhet och kunskap är av stort värde för att kunna organisera den kliniska forskningen på bästa sätt. Anställningen innebär 30% kliniskt arbete och 70% forskning/utbildning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet. Behörighetskraven för anställning som professor vid Karolinska Institutet är specificerade i ”Anvisningar till Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet”.

Sökanden ska ha erfarenhet av kliniskt arbete och handledning på olika nivåer samt mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i pediatrik vid berörd sjukvårdsenhet. Därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin eller motsvarande, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Om den som erbjuds anställning uppfyller Södersjukhusets krav för anställning som biträdande överläkare alternativt överläkare kommer den sökande erbjudas denna anställning.

Bedömningsgrunder
Anställningen har inriktning mot forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Erfarenhet av klinisk epidemiologisk forskning är meriterande. Vidare bör sökande uppvisa god förmåga att erhålla forskningsanslag.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som KI bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4805/2017
Kontakt
  • Per Tornvall / Prefekt, 08-524 875 04
Facklig företrädare
  • Eva Hjertquist Duräng, OFR, +46 (0)8-524 875 51, eva.hjertquist.durang@ki.se
  • Md. Shahidul Islam, SACO, +46 (0)70-259 34 46, shahidul.islam@ki.se
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-09-14

返回职位空缺页面